Admeco AG Medical Engineering

ADMECO

AREA: OP-Konzepte

DE-Hannover, KRH Klinikum Siloah, Aufdeckplätze

Sterilflur: 2 Stk. Zuluftdecke FFD 20/30, Luftleitschürze.