Admeco AG Medical Engineering

ADMECO

LUX: OP-Leuchten

DE-Hannover, KRH Klinikum Siloah, Aufdeckplätze

Sterilflur: 2 Stk. Zuluftdecke FFD 20/30, Luftleitschürze.